Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
401188009220 Trần Thị Thu Thảo01/06/200271402192THPT25.25
402188008678 Bùi Thị Hằng19/02/200271402193THPT25.25
403184442693 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa12/02/200271402192THPT25.25
404197438541 Nguyễn Quang Nghĩa26/04/200171402211THPT25.25
405192220913 Hoàng Tiến Hiếu26/06/200271402211THPT25.25
406191920138 Lê Thị Thiên Di14/03/200271402181THPT25.25
407192074520 Hoàng Thị Thảo02/01/200271402011THPT25.25
408184462014 Lương Quỳnh Giang18/06/200271402021THPT25.25
409044302002462 Cao Bình Minh09/11/200271402021THPT25.25
410044302004900 Trần Thị Lệ Hằng17/11/200271402021THPT25.25
411044302004702 Nguyễn Kiều Linh Nhi27/08/200271402021THPT25.25
412197393603 Nguyễn Thị Dịu03/11/200271402021THPT25.25
413197471071 Hồ Thị Tứ21/05/200271402021THPT25.25
414212809538 Hồ Thị Hoa26/01/200271402021THPT25.25
415241858060 Rcăm H' Ưng27/03/200271402021THPT25.25
416191919701 Phạm Bá Ngọc Hưng08/08/200271402091THPT25.25
417184444605 Nguyễn Thị Mai Loan16/05/200271402011THPT25.25
418184451218 Nguyễn Thị Vân Anh14/01/200271402051THPT25.25
419184455527 Nguyễn Thị Quỳnh05/08/200271402171THPT25.25
420184452514 Đặng Văn Phượng01/05/200271402171THPT25.25
421197395509 Lê Diệu Hương08/01/200271402171THPT25.25
422192218718 Hồ Thị Giang15/08/200271402171THPT25.25
423212498128 Đinh Thị Kim Yến25/10/200271402172THPT25.25
424231427019 Nguyễn Thảo Hiền04/08/200271402172THPT25.25
425231333921 Hoàng Hồ Thùy Dương05/11/200271402122THPT25.2
426241865094 Ngô Lê Anh Thư22/07/200271402114THPT25.2
427192000307 Trương Thị Như Quỳnh12/02/200271402011THPT25.2
428192210141 Hồ Thị Minh Chu10/12/200171402011THPT25.2
429044302003001 Đinh Thị Hoa Cúc24/02/200271402171Học bạ25.2
430192055690 Lê Thị Minh Trân18/08/199871402211Học bạ25.2
431221499701 Lê Trí Thành20/12/200271402091Học bạ25.2
432192134643 Lê Thị Thùy Trân19/08/200271402021Học bạ25.2
433044302000245 Hoàng Bảo Ngọc04/08/200271402021Học bạ25.2
434001202028165 Nguyễn Mạnh Hùng19/10/200271402491Học bạ25.15
435241942076 Nguyễn Thị Huyền Trang02/01/200271402021Học bạ25.15
436201886867 Trần Thị Yến Nhi01/07/200271402111Học bạ25.15
437187906716 Trần Thị Thu Trang15/04/200271402021Học bạ25.15
438044302004314 Cao Thị Mỹ Anh20/05/200271402471Học bạ25.15
439212851171 Đặng Thị Hoàng Gia28/03/200271402121Học bạ25.15
440044301003184 Đinh Thị Hằng15/03/200171402021Học bạ25.15
441044301004172 Cao Thị Diệu Lam03/12/200171402021Học bạ25.15
442044302001887 Trần Thảo Linh01/09/200271402021Học bạ25.15
443192106807 Nguyễn Thị Thủy Tiên15/09/200271402011THPT25.15
444192072211 Nguyễn Nhật Minh11/01/200271402122THPT25.15
445212893185 Tạ Đặng Ý Vi02/02/200271402131Học bạ25.15
446044302004977 Đinh Thu Hằng02/10/200271402173Học bạ25.13
447187925819 Đinh Thị Sâm20/01/200171402011Học bạ25.1
448192072735 Nguyễn Đăng Khải08/08/200271402091THPT25.1
449044302004241 Phạm Thị Như Quỳnh09/03/200271402021THPT25.1
450192080175 Nguyễn Nguyên Thu An22/08/200271402021THPT25.05

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS