Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1351197387038 Lê Thị Trà Vi29/10/200271402011THPT21.65
1352192031373 Nguyễn Thị Trúc Ngân11/09/200271402011THPT21.65
1353191921823 Hoàng Thị Diễm My10/03/200271402011THPT21.65
1354192104622 Trần Đặng Quốc Huy26/01/200271402092THPT21.65
1355191971655 Trần Thị Thu Hoài05/06/200271402021THPT21.65
1356191921653 Phan Thị Thanh Hảo04/01/200271402021THPT21.65
1357201854945 Nguyễn Đức Thắng05/06/200171402092THPT21.6
1358191919323 Nguyễn Phương Anh12/10/200271402021THPT21.6
1359044302005624 Đinh Thị Lệ Chi15/08/200271402013THPT21.6
1360192110588 Huỳnh Thị Tô Ny04/01/200171402011THPT21.6
1361197454536 Phan Thị Hoài06/01/200273104031Học bạ21.6
1362201884214 Nguyễn Thị Ly Na04/05/200273104034Học bạ21.6
1363192073205 Nguyễn Thị Thanh Nhung03/01/200273104032Học bạ21.6
1364197498680 Nguyễn Thị Mỹ Lành30/09/200273104032Học bạ21.6
1365192108386 Ngô Văn Tân26/12/200171402192THPT21.6
1366188008172 Trần Thị Ngọc Huyền14/10/200273104031THPT21.6
1367192142963 Lê Thị Ái Diễm28/01/200271402021THPT21.58
1368187976859 Nguyễn Thị Thu Hương15/04/200271402025THPT21.55
1369192106490 Lê Thị Kim Ngân16/10/200271402011THPT21.55
1370051166741 Mùa A Chang12/08/200271402051THPT21.5
1371233364666 Y - Trang17/03/200271402051THPT21.5
1372197475964 Hoàng Thị Anh Đào23/11/200271402092THPT21.5
1373191917108 Nguyễn Hoàng Minh Triết18/06/200271402094THPT21.5
1374192103575 Văn Thị Linh07/03/200171402081THPT21.5
1375206343107 Trần Văn Ngọc23/08/200271402081THPT21.5
1376191920422 Võ Thị Hồng Hạnh10/12/200271402042THPT21.5
1377192211631 Hồ Thị Loan30/05/200271402041THPT21.5
1378191691555 Hoàng Thị Mỹ Phương30/07/19907140202TA1THPT21.5
1379184463246 Nguyễn Thị Ngọc Huyền04/04/200271402021THPT21.5
1380184451887 Nguyễn Thị Lan Hương19/06/200271402021THPT21.5
1381184424781 Thái Thị Chúc20/12/200171402021THPT21.5
1382044302005118 Hoàng Phương Nguyên20/11/200271402021THPT21.5
1383044201004339 Cao Đức Minh Trí15/05/200171402022THPT21.5
1384044302005816 Võ Thị Mai Phương05/05/200271402021THPT21.5
1385044302003915 Lê Thị Diệu Hiền20/09/200271402024THPT21.5
1386197474819 Hồ A Tăng01/02/200071402021THPT21.5
1387197391207 Nguyễn Thuận Thế19/09/200071402022THPT21.5
1388191919369 Đặng Nguyễn Tường Vy03/08/200271402021THPT21.5
1389206054618 Brôl Thị Tấn19/02/200271402021THPT21.5
1390206155243 Coor Thị Liễu12/11/200271402021THPT21.5
1391221499238 Lương Thị Vương16/01/200273104032Học bạ21.5
1392192036604 Ngô Phước Hoàng Phương07/11/200271402011THPT21.5
1393192108639 Nguyễn Thị Thanh Thảo09/09/200171402011THPT21.5
1394192218357 Lê Thị Hồng Ngát12/08/200271402011THPT21.5
1395197455824 Lê Thị An09/11/200271402491THPT21.5
1396184457073 Nguyễn Phương Linh13/04/200271402171THPT21.5
1397184461222 Lê Thị Ngọc Trâm09/10/200271402171THPT21.5
1398044201005674 Hoàng Văn Minh28/06/200171402171THPT21.5
1399192066978 Nguyễn Thị Thanh Hằng25/05/200271402011THPT21.45
1400191997370 Phạm Thị Kim Anh24/05/200171402011Học bạ21.45

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS