Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1851192105142 Dương Thị Yến Nhi13/03/200271402021THPT19.25
1852231417161 Hoàng Thị18/03/200271402023THPT19.25
1853044302004643 Nguyễn Thị Thu Hường30/09/200271402081THPT19.25
1854191913582 Hoàng Trọng Phú05/12/200071402081THPT19.25
1855197424519 Lê Nữ Quỳnh Châu12/11/200271402091THPT19.25
1856187835261 Vi Thi Ngân13/09/200271402022THPT19.25
1857184403793 Dương Thị Dung06/10/200271402042THPT19.25
1858191920854 Trương Thị Hoàng Ni18/01/200271402011THPT19.25
1859188030526 Nguyễn Thị Hồng Nhung26/07/200273104031THPT19.25
1860192072748 Phan Thị Tịnh Vi14/11/200273104031THPT19.25
1861191973031 Trần Phúc Hưng05/12/200271402181THPT19.25
1862197437875 Lê Thị Khánh Vi19/06/200271402171THPT19.25
1863197500853 Trần Vinh Kỳ01/01/200271402171THPT19.25
1864212519612 Phạm Thị Sen08/11/200271402171THPT19.25
1865187882039 Phan Đình Hoàng17/02/200271402191THPT19.25
1866212618703 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh16/06/200271402191THPT19.25
1867233321129 Y Hằng19/03/200271402191THPT19.25
1868206399197 Lê Thị Trâm Anh17/01/200271402021THPT19.2
1869225719957 Phạm Thanh Thương28/12/200271402022THPT19.2
1870184367741 Nguyễn Thị Yến16/10/200271402021THPT19.15
1871212618896 Lê Thị Minh Thư12/04/200271402023THPT19.1
1872187988796 Nguyễn Thị Tú Anh09/11/200271402026THPT19.05
1873192103524 Nguyễn Phúc Bảo Anh23/04/200171402021THPT19.05
1874192075289 Trần Thị Anh Thư27/10/200271402025THPT19.05
1875079302019237 Nguyễn Thanh Vy03/02/200271402125THPT19.05
1876206455311 Bơ Ling Tín14/02/200271402051THPT19
1877241994410 Nguyễn Bảo Quốc10/09/200271402042THPT19
1878206457081 Nguyễn Anh10/03/200271402021THPT19
1879201829832 Võ Thị Mi13/11/200271402021THPT19
1880215628383 Nguyễn Trần Thanh Ngân27/04/200271402021THPT19
1881038302021567 Lò Thị Trang06/02/200271402021THPT19
1882184448698 Trần Thị Duyên06/12/200271402022THPT19
1883184448484 Nguyễn Thị Thu Tình18/03/200271402021THPT19
1884184443741 Nguyễn Thị Ngọc Anh10/09/200271402021THPT19
1885184465675 Trần Thị Ngọc Minh16/03/200271402021THPT19
1886044302005901 Trần Thị Hồng Thắm20/04/200271402022THPT19
1887044302003264 Nguyễn Thị Cẩm Ly01/01/200271402021THPT19
1888044302004375 Châu Thị Hoài Phương13/03/200271402021THPT19
1889192106410 Dương Thị Xuân An18/05/200271402021THPT19
1890192218935 Hồ Thị Lan Anh15/07/200271402021THPT19
1891192211122 A Moong Thị Hoài Linh12/09/200271402021THPT19
1892206458277 Lê Thị Khánh Linh09/08/200271402022THPT19
1893212518625 Phạm Thị Hủa04/12/200271402021THPT19
1894231401282 Thao05/01/200271402022THPT19
1895192143122 Trần Thị Khánh Ngân28/06/200273104031Học bạ19
1896201847824 Phan Thị Tường Vy08/07/200271402191THPT19
1897191972413 Trương Hoàng Tố Như27/11/200271402172THPT19
1898192033189 Trương Văn Thắng13/12/200171402171THPT19
1899192108430 Nguyễn Thị Diệu Ly01/12/200271402172THPT19
1900364160014 Đỗ Trung Trường24/05/200171402171THPT19

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS