Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1101192105553 Phạm Thị Thiện Trang25/09/200271402091THPT22.65
1102187888008 Nguyễn Thị Phương02/11/20027140202TA2THPT22.6
1103225931905 Nguyễn Thụy Như Quỳnh24/06/200271402123THPT22.6
1104184452005 Nguyễn Thị Thanh Lam02/12/200271402011Học bạ22.6
1105038202009945 Hoàng Đình Hưng25/07/200273104032Học bạ22.6
1106197456018 Hoàng Thị Thu Uyên01/01/200171402015THPT22.6
1107197454753 Trần Thị Thùy Trang12/11/200271402011THPT22.6
1108197462102 Thái Thị Hiếu Giang14/05/200271402011THPT22.6
1109191971474 Nguyễn Thị Khánh Nhi28/03/200271402011THPT22.6
1110044301004067 Phạm Thị Thanh Tâm15/10/200171402011THPT22.55
1111191922881 Nguyễn Thị Ngọc Ánh16/05/200271402011THPT22.55
1112192032440 Lê Thị Thu Thủy22/09/200271402011THPT22.55
1113192032889 Trần Thị Mỹ Thùy03/07/200271402011THPT22.55
1114192210863 Lê Thị Hải Yến26/05/200271402011THPT22.55
1115197418974 Đặng Đăng Nhật20/01/200274801041Học bạ22.55
1116191923010 Bạch Gia Hân07/02/200271402011Học bạ22.55
1117197437935 Nguyễn Thị Mỹ Tân10/01/200271402012Học bạ22.55
1118225545798 Trần Như Ngọc01/03/199473104031Học bạ22.55
1119187988256 Nguyễn Thanh Hoài26/04/200271402023THPT22.55
1120187917994 Cao Hà Lâm Trúc02/12/200271402021THPT22.5
1121184417450 Trần Thị Hoài14/10/200271402021THPT22.5
1122184448303 Nguyễn Thị Minh Tâm06/07/200271402021THPT22.5
1123044302004619 Nguyễn Thị Lâm Oanh24/03/200271402021THPT22.5
1124044302000533 Nguyễn Thị Phương Nhi29/07/200271402021THPT22.5
1125197387419 Hoàng Thị Ngọc Nhung02/06/200271402021THPT22.5
1126197475803 Lê Thị Minh Thư30/01/200271402021THPT22.5
1127191923598 Ngô Thị Minh Thư02/02/200271402021THPT22.5
1128192210062 Phan Thị Huyền Trang24/02/200271402021THPT22.5
1129206394716 Nguyễn Lê Bảo Ngọc23/02/200271402021THPT22.5
1130206174046 Cơlâu Thị Bách20/10/200271402021THPT22.5
1131206054200 Hiên Thị Nương11/10/200271402021THPT22.5
1132233305453 Y05/04/200271402021THPT22.5
1133215551898 Đinh Thị Ái Nhiên12/01/200271402021THPT22.5
1134187918707 Nguyễn Thị Huyền18/02/200271402081THPT22.5
1135197424011 Hồ Thị Hương27/06/200271402081THPT22.5
1136206154594 Alăng Thị Hằng12/11/200271402081THPT22.5
1137206173770 Ating Dân02/11/200271402081THPT22.5
1138212424997 Đinh Thị Uyên20/08/200271402081THPT22.5
1139187892773 Ngô Thị Nhuần20/10/20027140202TA2THPT22.5
1140184462990 Nguyễn Thị Trà Giang16/06/200271402041THPT22.5
1141233319526 Y22/09/200271402042THPT22.5
1142184465376 Đậu Thị Mỹ Hạnh12/02/200273104031Học bạ22.5
1143192103087 Trần Thị Tuyết Trinh01/07/200171402011THPT22.5
1144191921131 Phan Nguyễn Thảo Uyên12/10/200271402011THPT22.5
1145192106921 Trần Thị Quỳnh Như11/08/200271402011THPT22.5
1146192071735 Phan Thị05/08/200271402011THPT22.5
1147197330582 Lê Văn Thành25/02/199673104031THPT22.5
1148201887248 Nguyễn Thị Hồng Thanh06/06/200271402171THPT22.5
1149184450849 Nguyễn Hữu Thắng25/08/200271402171THPT22.5
1150191922571 Trần Lê Nhã Uyên07/03/200271402171THPT22.5

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS