Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
351184459649 Hoàng Thị Tố Loan15/04/200271402021THPT25.5
352184429707 Phan Thị Thu Trang18/10/200271402021THPT25.5
353233317462 Y05/08/200271402021THPT25.5
354233322206 Y Huỳnh30/07/200271402021THPT25.5
355231340953 Trần Văn Tiến28/01/200071402022THPT25.5
356201817027 Trần Thảo Nhi08/04/200271402121Học bạ25.5
357212456291 Nguyễn Tấn Sỹ29/10/200271402211THPT25.5
358044302002952 Hoàng Vũ Minh Anh08/06/200271402091Học bạ25.45
359187880825 Đặng Thảo Nhi17/02/200171402021Học bạ25.45
360192001820 Trương Viết Phụng25/06/200271402122Học bạ25.45
361206324698 Phạm Tuấn Thành25/11/200271402091Học bạ25.45
362285785177 Lê Hồng Ngọc04/04/20027140202TA1Học bạ25.45
363192104632 Văn Thị Kim Na16/03/200271402171Học bạ25.45
364038302015263 Ngô Thị Hồng Nhung25/09/202071402021Học bạ25.45
365187834384 Nguyễn Thị Nga07/09/200271402022Học bạ25.45
366077202004741 Đặng Tấn Lợi15/11/200271402131Học bạ25.45
367191919659 Đỗ Thị Mỹ Nhi14/12/200271402171Học bạ25.45
368251233242 Tô Thanh Ngọc05/09/200271402121Học bạ25.45
369201860175 Đặng Thị Mỹ Lợi17/08/200271402121Học bạ25.45
370001302006734 Lê Huyền Nga21/08/200271402171Học bạ25.43
371187926630 Hồ Sỹ Toàn17/01/200271402212Học bạ25.4
372212871087 Nguyễn Thị Xuân Viên09/09/200271402124THPT25.4
373197383538 Phan Hoàng Anh03/05/200271402171Học bạ25.38
374191921535 Phạm Tống Hoài Nguyên09/07/200271402171Học bạ25.38
375044302004362 Nguyễn Phương Lê Na24/07/200271402021Học bạ25.35
376044302005517 Lê Đinh Minh Khánh03/05/200271402011Học bạ25.35
377212427381 Nguyễn Lê Vy10/05/200271402091Học bạ25.35
378188009063 Hồ Thị Hải Yến14/09/200271402041Học bạ25.35
379201822360 Trần Phan Ngọc Thạch16/04/200271402121Học bạ25.35
380231403426 Trương Thị Na11/08/202071402022Học bạ25.35
381184430528 Phan Thị Thu Hiền21/05/200171402021Học bạ25.35
382192105742 Lê Thị Nhật Hiền31/10/200271402011Học bạ25.35
383001302022776 Nguyễn Khánh Thư21/09/200271402021Học bạ25.35
384192106174 Lê Tuấn Minh10/04/200271402091THPT25.35
385191923274 Phan NguyễN NhậT ÁNh Minh03/08/200271402021THPT25.35
386044302000349 Nguyễn Thị Khánh Linh18/07/200271402093THPT25.3
387212618763 Bùi Thị Hoài Duyên02/05/200271402129THPT25.3
388192000620 Văn Thị Thanh01/01/200271402011THPT25.3
389187925819 Đinh Thị Sâm20/01/200171402011THPT25.3
390038302014016 Nguyễn Thị Ngọc Ánh10/07/200271402172Học bạ25.3
391201826433 Lê Nguyễn Anh Tuấn02/05/200271402091Học bạ25.3
392188008233 Hoàng Thị Hồng01/11/200271402021Học bạ25.3
393044302002525 Nguyễn Thị Thu Phương23/09/200271402171Học bạ25.3
394044302003915 Lê Thị Diệu Hiền20/09/200271402021Học bạ25.3
395197423610 Hồ Thị Huyền25/01/200071402011Học bạ25.25
396001302015982 Nguyễn Hồng06/11/200271402091Học bạ25.25
397038302019126 Nguyễn Thị Hương Trà10/03/200271402024Học bạ25.25
398192072476 Trần Thị Thanh21/11/200271402171Học bạ25.25
399231260289 Lê Hoài Thư17/12/200171402021Học bạ25.25
400231333263 Nguyễn Thị Ngọc Anh10/06/200171402092Học bạ25.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS