Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1801192076270 Hồ Xuân Tuấn24/01/200271402171THPT19.5
1802192105326 Bùi Thị Phương Quỳnh01/01/200271402172THPT19.5
1803215529757 Võ Minh Thiện02/09/200171402172THPT19.5
1804242021124 Vũ Hoài Trúc Linh23/01/200271402172THPT19.5
1805197455272 Nguyễn Thị Hải14/04/200271402011THPT19.5
1806038202017282 Uông Tấn Sang21/09/200271402022THPT19.5
1807187975412 Nguyễn Yến Nhi05/09/200271402022THPT19.5
1808188008919 Trần Thị Hải Yến18/10/200271402022THPT19.5
1809184426083 Dương Thị Quỳnh Hoa01/04/200171402022THPT19.5
1810044302002375 Đinh Thúy Hiền29/11/200271402021THPT19.5
1811044302004630 Ngô Thị Diệu Khánh28/09/200271402021THPT19.5
1812197438003 Võ Thị Kiều Vân02/01/200271402021THPT19.5
1813197437970 Đoàn Thị Thủy Tiên19/08/200271402021THPT19.5
1814197481669 Cáp Thị Diệu Trinh14/06/200271402021THPT19.5
1815197406373 Trần Thị Hoài Như27/01/200271402021THPT19.5
1816192033714 Nguyễn Hoàng Ngọc Giao18/03/200271402021THPT19.5
1817191919873 Nguyễn Thị Mai Anh04/02/200271402021THPT19.5
1818192105742 Lê Thị Nhật Hiền31/10/200271402021THPT19.5
1819192105664 Nguyễn Thị Thúy Kiều13/11/200271402021THPT19.5
1820206126414 Hồ Thị Lái11/05/200271402021THPT19.5
1821206452872 Võ Thị Thúy Kiều20/07/200271402021THPT19.5
1822206451350 Đỗ Thị Kiều Linh08/04/200271402022THPT19.5
1823206165184 Hồ Thị Gái17/07/200271402021THPT19.5
1824212517076 Phạm Thị Bích Duyên02/08/200271402021THPT19.5
1825212519346 Phạm Thị Phúc22/04/200271402021THPT19.5
1826233313253 Y Thi06/02/200271402021THPT19.5
1827192134507 Mai Tùng Quang31/03/200271402051THPT19.5
1828206054310 A Rất Thị Kiều Oanh20/11/200271402052THPT19.5
1829197424538 Hồ Văn Thời07/06/200271402081THPT19.5
1830187934830 Phan Thị Thủy01/05/200073104031Học bạ19.45
1831187964678 Nguyễn Văn Tuấn10/04/200273104031THPT19.41
1832192204879 Hồ Văn Đôi22/10/20027140209TA1THPT19.4
1833187969267 Hồ Thị Kim Thủy08/01/200271402121THPT19.4
1834191922626 Nguyễn Thị Hiếu Trinh22/05/20027140202TA1THPT19.35
1835191923657 Lê Khương Thúy Anh17/06/200274801041Học bạ19.35
1836044302000987 Trần Thị Thảo04/09/200273104031Học bạ19.35
1837187847387 Nguyễn Thị Mỹ Soa01/10/200173104031Học bạ19.35
1838197471873 Hàn Ý Nhi03/03/200271402022THPT19.3
1839201872599 Trần Thị Minh Lĩnh09/12/200271402021THPT19.25
1840188004444 Trương Thị Phương Thảo06/12/200271402023THPT19.25
1841188008076 Hồ Nhật Quang09/02/200271402022THPT19.25
1842184443817 Phạm Thị Trà16/01/200271402022THPT19.25
1843184451600 Đặng Thị Nga02/09/200271402021THPT19.25
1844184419634 Nguyễn Thị Thúy Hiền31/01/200271402023THPT19.25
1845184462580 Đinh Thị Hằng05/01/200271402021THPT19.25
1846044302001224 Nguyễn Thị Luyến20/06/200271402021THPT19.25
1847197425971 Trịnh Yến Quân12/02/200271402021THPT19.25
1848197482088 Lê Thị Cẩm Na21/10/200271402021THPT19.25
1849192038635 Tôn Nữ Trà My06/11/200271402021THPT19.25
1850192201943 Hồ Thị Ngự Bình27/02/200271402022THPT19.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS