Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
251184451654 Nguyễn Thị Huệ03/06/200271402021THPT26
252184408983 Mai Nguyễn Uyển Nhi23/05/200171402022THPT26
253044302003001 Đinh Thị Hoa Cúc24/02/200271402021THPT26
254044302000375 Ngô Thị Thanh Tâm15/10/200271402021THPT26
255197500431 Nguyễn Thị Tố Ny14/07/200271402021THPT26
256044302000946 Bùi Thị Tuyết Anh05/04/200271402135THPT25.95
257192000317 Trần Thị Tường Vi08/12/200271402011Học bạ25.95
258191920725 Bùi Thu Hiền29/10/200271402091Học bạ25.95
259192068556 Nguyễn Thị Ly02/10/200271402021Học bạ25.95
260184458721 Phạm Thị Thanh Huyền19/12/200271402012Học bạ25.95
261187915392 Bùi Thị Thùy18/08/200171402022Học bạ25.95
262212531240 Nguyễn Khắc Khai18/05/200271402181Học bạ25.95
263192070113 Trần Đình Tú Trinh24/04/200271402011Học bạ25.95
264241981204 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc16/02/200271402091Học bạ25.95
265245471324 Trần Thị Hồng Nhung09/12/200271402021Học bạ25.95
266191921444 Mai Xuân Văn23/12/200271402101Học bạ25.95
267044302000161 Phạm Phương Hoa25/07/200271402091Học bạ25.95
268192105244 Nguyễn Thị Thanh Nhã23/04/200271402021Học bạ25.95
269191920579 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc02/02/200271402091Học bạ25.95
270191924180 Nguyễn Đoàn Vân Quỳnh19/01/20027140209TA1Học bạ25.95
271241987221 Nguyễn Văn Chiến23/10/200271402211Học bạ25.9
272206430316 Lê Hồ Lan Trinh15/12/200271402123Học bạ25.9
273031302005557 Phạm Thị Châu Giang22/01/200271402025Học bạ25.9
274192134748 Trương Thị Thùy Trang05/02/200271402022Học bạ25.9
275192134773 Phan Thị Mỹ Nga01/01/200271402011THPT25.9
276192078998 Nguyễn Duy Bảo Ngọc18/06/200271402011THPT25.85
277184375389 Lê Phương Thảo15/12/200271402131Học bạ25.85
278072302000238 Nguyễn Thu Phương14/08/200271402171Học bạ25.85
279184441901 Phạm Tú Anh19/10/200271402211Học bạ25.85
280187946971 Nguyễn Thị Trang17/03/200271402171Học bạ25.85
281201810660 Trần Tịnh Uyên01/01/200271402191Học bạ25.85
282192189109 Hoàng Quốc Việt03/12/200271402211Học bạ25.85
283184406552 Bùi Thị Thanh Mai17/10/200271402021Học bạ25.85
284212893179 Trần Nhật Minh17/01/20027140209TA1Học bạ25.85
285044302003250 Võ Thị Thảo11/03/200271402021Học bạ25.85
286206393676 Nguyễn Thị Trúc Linh16/05/200271402121Học bạ25.85
287197463971 Võ Thị Hiền Lương14/01/200271402092Học bạ25.8
288201826277 Huỳnh Thị Duyên16/07/200271402091Học bạ25.8
289044302001424 Nguyễn Ngân12/01/200271402131Học bạ25.8
290191829583 Nguyễn Quý Đức28/04/199471402091THPT25.8
291040587309 Điêu Chính Tiến02/09/200271402082THPT25.75
292192105403 Lê Ngọc Thanh Hương28/04/200271402021Học bạ25.75
293187927177 Nguyễn Thị Thảo Vân13/09/200271402172THPT25.75
294184450296 Trần Khắc Tự20/04/200271402171THPT25.75
295197475580 Trần Thị Trang02/02/200271402171THPT25.75
296191921535 Phạm Tống Hoài Nguyên09/07/200271402171THPT25.75
297192075102 Hồ Hoàng Quỳnh Anh15/04/200271402171THPT25.75
298192069206 Nguyễn Thị Hoài Thi22/04/200271402171THPT25.75
299184458720 Phan Thị Thương20/04/200271402022THPT25.75
300184462267 Trần Thị Phương Lan10/05/200271402021THPT25.75

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS