Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1251184427858 Nguyễn Thị Bích Huế05/12/200271402022THPT22
1252044302005044 Cao Thị Thu Hằng09/11/200271402021THPT22
1253044302002291 Lê Thị Lệ Hằng27/02/200271402021THPT22
1254044302005780 Trần Thị Hương20/02/200271402021THPT22
1255044302000612 Lê Thùy Trang02/12/200271402021THPT22
1256197397831 Nguyễn Thị Nhung22/06/200271402021THPT22
1257197500916 Trương Thị Linh02/04/200271402021THPT22
1258197426827 Hồ Thị Kim05/04/200271402021THPT22
1259197423125 Hồ Thị Nhung06/01/200271402021THPT22
1260191919301 Lê Thị Uyển Nhi18/01/200271402021THPT22
1261192106023 Nguyễn Thị Yến Nhi28/12/200271402021THPT22
1262206054650 A Lăng Liễu30/09/200171402021THPT22
1263206394008 Phạm Thị Tình06/03/200271402022THPT22
1264233343856 Nguyễn Thị Thu Thảo06/11/200271402021THPT22
1265201861105 Lê Thị Bích Trâm05/04/20027140202TA1THPT22
1266233321825 Y Hằng02/03/20027140202TA1THPT22
1267191922870 Hồ Đình Duy04/06/200271402041THPT22
1268241867608 Lê Trần Hoàng Lan04/02/200271402134THPT22
1269206054644 Hiên Trú02/03/200171402082THPT22
1270192203423 Ngô Thị Tuyết Nhi01/06/200271402021THPT22
1271197481665 Nguyễn Thị Yến Hồng10/04/200271402051THPT22
1272044301004394 Lê Thị Hồng Mai06/01/200171402011THPT22
1273197456281 Nguyễn Thị Ngân27/11/200171402011THPT22
1274197423840 Hồ Thị Lệ18/09/200271402011THPT22
1275197407107 Hoàng Thị Phương Uyên01/08/200271402011THPT22
1276192218391 Hồ Thị Huỳnh14/01/200271402011THPT22
1277192211065 Ra Hang Thị Thợ01/01/200271402011THPT22
1278206039926 Hồ Thị Nhỉ24/04/200271402191THPT22
1279233319448 Y Lơi04/09/200271402191THPT22
1280091939199 Dương Thị Huệ23/03/200271402172THPT22
1281184465680 Lê Thị Oanh26/03/200271402171THPT22
1282197385757 Nguyễn Thị Quỳnh Như21/12/200271402179THPT22
1283191922605 Nguyễn Hoàng Nhật Trung10/04/200171402171THPT22
1284191917857 Hồ Hải Băng17/03/200171402171THPT22
1285184459815 Nguyễn Thị Tuyết Nhung25/08/200271402011THPT21.95
1286192031383 Hoàng Thị Vân01/03/200271402014Học bạ21.95
1287184448732 Vũ Thị Kim Oanh11/08/200271402021THPT21.95
1288231336337 Nguyễn Thị Thanh Thuý02/08/200271402021THPT21.95
1289184432339 Trần Thị Hoa22/01/200271402021THPT21.9
1290191923229 Lê Thị BíCh Loan17/03/200271402021THPT21.9
1291192075357 Nguyễn Thị Tố Min02/02/200271402021THPT21.9
1292192104682 Nguyễn Thị Thu Thủy17/03/200271402021THPT21.9
1293001302028237 Nguyễn Phương Thuý09/08/200271402095THPT21.9
1294191919079 Lê Bá Phước An05/07/200271402091THPT21.9
1295192001063 Nguyễn Thị Thu Len17/12/200271402121THPT21.9
1296192140029 Phạm Quốc24/08/200273104031Học bạ21.9
1297187893048 Nguyễn Thị Như20/12/200271402011THPT21.9
1298044302005773 Mai Thị Hải Yến20/12/200271402011THPT21.9
1299197463447 Thái Thị Quỳnh Như12/01/200271402011THPT21.9
1300044302002722 Mai Thị Đoan Trang13/03/200271402011THPT21.85

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS