Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1751221513635 Trịnh Thị Hải Yến04/12/200271402171THPT20
1752191997370 Phạm Thị Kim Anh24/05/200171402011THPT19.95
1753191922455 Văn Đình Huyền Trang05/07/200271402211Học bạ19.95
1754184450434 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh24/09/200271402021THPT19.95
1755184417782 Hồ Thị Trang15/02/200271402021THPT19.9
1756044202001453 Lê Tiến Đạt23/12/200271402091THPT19.9
1757191923206 Nguyễn Khoa Diệu Trang22/10/200271402091THPT19.9
1758187449080 Đinh Thị16/07/199474801041Học bạ19.9
1759192073206 Nguyễn Thị Phương Thảo13/06/200271402011THPT19.9
1760191972105 Trần Thị Nga27/09/200271402011Học bạ19.85
1761197438771 Lê Thị Phương Thanh13/06/200271402021THPT19.85
1762191933437 Bùi Thị Kim Khánh02/03/200271402021THPT19.85
1763201860940 Võ Phạm Thị Thúy Hương06/02/200271402021THPT19.8
1764233327499 Lê Hoài Thương30/10/200271402021THPT19.8
1765201872459 Đặng Thị Thu Phú19/07/200271402021THPT19.75
1766188009069 Trương Thị Vân11/07/200271402021THPT19.75
1767184458287 Nguyễn Thị Lệ Tuyết03/09/200271402021THPT19.75
1768044302000613 Đinh Thị Nga25/06/200271402021THPT19.75
1769044302005958 Nguyễn Hoàng Thiên22/10/200271402021THPT19.75
1770192210029 Trần Thị Bích Hạnh20/04/200271402021THPT19.75
1771191924056 Trần Thị Bích Thảo01/03/200271402021THPT19.75
1772192104636 Lê Thị Thùy Linh19/04/200271402021THPT19.75
1773192140305 Hồ Đắc Nhân04/06/200271402021THPT19.75
1774192141490 Cao Việt Hùng05/02/200271402021THPT19.75
1775206153968 Bríu Thị Chi Manh03/07/200271402021THPT19.75
1776192218568 Hồ Thị Thúy Trang16/05/200271402021THPT19.75
1777082357959 Nông Mạnh Duy15/10/200271402041THPT19.75
1778215590308 Hà Thị Kim Ngân09/11/200271402042THPT19.75
1779191903283 Trương Thị Hoàng Oanh06/09/98 73104031Học bạ19.75
1780192136248 Nguyễn Thị Hoài Phương21/08/200271402172THPT19.75
1781212855608 Võ Công Anh Tuấn18/04/200271402172THPT19.75
1782197396721 Chu Huy Chung27/09/200271402191THPT19.75
1783197437351 Nguyễn Hữu Diễn11/03/200271402192THPT19.75
1784197416427 Nguyễn Văn An19/06/200271402181THPT19.75
1785187906804 Nguyễn Đức Công06/11/200273104031THPT19.75
1786192072150 Châu Anh Quân27/11/200273104031THPT19.75
1787231381468 Ksor H' Guỗ03/04/200271402482THPT19.7
1788184442532 Nguyễn Lê Khánh Linh12/04/200271402011Học bạ19.7
1789197418744 Lê Thị Diệu Linh04/07/200173104031Học bạ19.7
1790192073177 Trương Viết Đạt Phước04/11/200271402093THPT19.7
1791201860226 Phạm Thị Thùy Dung04/06/200271402022THPT19.7
1792192033787 Trần Thị Thu Thảo15/01/200271402021THPT19.7
1793192106173 Lê Thị Thu Uyên27/11/200171402021THPT19.68
1794201846602 Đặng Thị Hoàng Ny02/11/20027140202TA3THPT19.65
1795212516939 Phạm Thị Hương22/07/200271402021THPT19.6
1796184466523 Lê Quang Đô02/10/200273104031Học bạ19.55
1797192000597 Nguyễn Thị Như Ý23/01/200273104031THPT19.55
1798188004125 Nguyễn Vạn Dương03/04/200273104031THPT19.5
1799201833534 Ngô Thị Mỹ Hạnh29/08/200271402171THPT19.5
1800197371317 Nguyễn Thị Tuyết Nhi16/01/199971402171THPT19.5

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS