Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
201184414996 Hồ Khánh Đạt18/02/200271402191THPT26.25
202191973001 Nguyễn Thị Hồng Nhung10/04/200271402212THPT26.25
203206054439 A Lăng Thị Quỳnh06/06/200271402211THPT26.25
204192140029 Phạm Quốc24/08/200273104031THPT26.25
205044302000396 Hoàng Lê Thương30/12/200271402021THPT26.25
206197424248 Hồ Thị Ngọa06/03/200271402021THPT26.25
207197405130 Nguyễn Thị Tuyết Nu15/01/200271402021THPT26.25
208231325638 Nguyễn Thị Tuyết16/07/200271402021THPT26.25
209206343125 Nguyễn Thị Miên13/03/200271402081THPT26.25
210241873942 Vi Thị Dinh20/04/200271402081THPT26.25
211206168231 Hồ Xuân Ánh12/07/200271402051THPT26.25
212206054002 Brôl Thị Phương Thảo06/03/200271402041THPT26.25
213191921389 Văn Đức Trung01/04/200271402172THPT26.25
214044302001286 Phạm Thị Trang06/06/200271402171Học bạ26.22
215044301003193 Mai Thị Lệ Hằng23/05/200171402012Học bạ26.2
216187892538 Vũ Thị Khánh Huyền02/07/200171402121Học bạ26.2
217192211455 Nguyễn Thị Ngọc Kiều26/09/200271402121THPT26.2
218184442695 Đinh Thị Thu Hiền20/04/200271402011THPT26.2
219191972798 Hồ Thị Ngọc Huyền30/10/200271402011THPT26.2
220233296040 Nguyễn Thị Diễm My07/08/200171402091Học bạ26.15
221206412402 Võ Như Khánh Đan11/08/200271402091Học bạ26.15
222187922694 Nguyễn Minh Thúy10/01/200271402091Học bạ26.15
223184410823 Chu Thị Cẩm02/11/200171402012Học bạ26.15
224233354258 Trần Thị Ngọc Phương05/02/20027140209TA1Học bạ26.15
225184400474 Lê Thị Hương Giang02/01/200171402021Học bạ26.15
226044302000077 Hồ Quỳnh Ly25/11/200271402092Học bạ26.15
227187922694 Nguyễn Minh Thúy10/01/20027140212TA1Học bạ26.15
228251234826 Hồ Viết Nguyên Khang12/02/200271402091Học bạ26.15
229187958562 Đào Diệu Lĩnh18/03/200271402091Học bạ26.15
230026302003324 Trần Kiều Anh26/10/200271402023Học bạ26.15
231191923461 Châu Thị Thùy Nhung27/07/200271402021Học bạ26.15
232044302001258 Hoàng Thanh Giang13/11/200271402021Học bạ26.15
233184414862 Nguyễn Như Quỳnh22/05/200271402091Học bạ26.15
234044302004447 Đặng Thị Hằng10/07/200271402021Học bạ26.1
235206380845 Lê Tiểu Ngọc21/10/200271402171Học bạ26.1
236192077721 Nguyễn Lê Hoàng Long15/09/200271402021Học bạ26.1
237225222419 Đặng Thanh Tình15/09/198471402091Học bạ26.1
238233325272 Trần Xuân Quang20/08/200271402121Học bạ26.05
239192032428 Phan Thị Nhật Lệ29/08/200271402121Học bạ26.05
240044302000895 Lê Thị Phương Thảo04/01/200271402091Học bạ26.05
241192210062 Phan Thị Huyền Trang24/02/200271402183Học bạ26.05
242221510492 Lê Văn Đạt24/04/200171402121Học bạ26.05
243044302001970 Vợ Bá Hiền17/08/200271402091Học bạ26.05
244191923142 Nguyễn Tống Phước Huy28/08/200271402172Học bạ26.05
245197472264 Trần Bảo Nhung16/08/200271402123Học bạ26.05
246191973001 Nguyễn Thị Hồng Nhung10/04/200271402211Học bạ26
247221487250 Trương Thị Hằng10/09/200271402171Học bạ26
248233275664 Nguyễn Ngọc Thái Vân27/09/199973104031THPT26
249187902869 Trương Thị Ngân14/11/200271402041THPT26
250184443179 Trần Thị Mai Liên01/06/200271402171THPT26

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS