Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1701192143201 Lê Văn Thân02/09/200271402191THPT20.25
1702191921806 Nguyễn Đức Nhật Thiện22/02/200271402171THPT20.25
1703192081261 Trần Hải Phước06/02/200271402172THPT20.25
1704192107851 Bùi Thị Đinh Nhi21/05/200271402011THPT20.2
1705184450967 Hà Mỹ Linh06/09/200271402022THPT20.15
1706212531268 Đinh Thị Như Huyền03/02/200271402021THPT20.15
1707044302002203 Trương Thị Kim Cúc26/09/200271402021THPT20.1
1708192081014 Lê Thị Cẩm Vân13/07/200271402021THPT20.1
1709191921145 Ngô Nguyễn Quỳnh Giang21/03/200271402091THPT20.1
1710191972362 Cao Thị Cẩm Nhung20/10/200271402011Học bạ20.1
1711191919780 Nguyễn Khoa Minh Châu16/03/200273104034THPT20.1
1712191922368 Nguyễn Thị Vân Anh21/06/200271402011Học bạ20.05
1713192070877 Nguyễn Thị Thu Oanh26/09/200171402012Học bạ20.05
1714184437131 Nguyễn Văn Linh01/01/200273104031Học bạ20.05
1715184445282 Nguyễn Hoài Anh15/08/200271402023THPT20.05
1716197424295 Hồ Văn Thơ25/06/200271402052THPT20
1717MI3400447985 Tangôn Thị Ưa02/05/200171402051THPT20
1718044302003342 Nguyễn Thị04/05/20027140202TA1THPT20
1719201847518 Nguyễn Thị Yến Nhung02/06/200271402041THPT20
1720285872753 Cao Thành Đạt27/07/200271402052THPT20
1721201860121 Ngô Thị Thúy An16/08/200271402021THPT20
1722188000223 Lô Thị Huyền29/05/200271402022THPT20
1723187837022 Ngân Thu Nguyệt03/02/200271402021THPT20
1724187915940 Nguyễn Thị Nhật06/10/200271402021THPT20
1725044302001810 Nguyễn Thị Hiền29/11/200271402022THPT20
1726044302000477 Phan Thị Thúy Hiền21/12/200271402021THPT20
1727044302005925 Nguyễn Thị Huyền30/01/200271402021THPT20
1728197438700 Nguyễn Thị Phượng16/08/200271402022THPT20
1729197418777 Nguyễn Thị Mỹ Lệ28/05/200271402021THPT20
1730191974257 Cao Thị Hiếu01/06/200271402021THPT20
1731192201382 Hồ Thị Thu Hiền09/08/200271402021THPT20
1732191922563 Phan NguyễN NhậT Quyên29/09/200271402021THPT20
1733192077414 Đặng Thị Thanh Trân19/02/200271402022THPT20
1734192105308 Nguyễn Hoàng Diệu Trinh07/06/200271402021THPT20
1735192203381 Hồ Thị Nhu28/01/200271402022THPT20
1736192218347 Hồ Thị Quyên23/05/200271402021THPT20
1737192204895 Hồ Thị Mai Tuyết09/02/200271402021THPT20
1738206452942 Phạm Thị Tố Trinh12/10/200271402021THPT20
1739206039908 Hồ Thị Thanh Thiện21/10/200271402021THPT20
1740212517381 Phạm Thị Minh Thoa01/01/200271402021THPT20
1741233328545 Mai Văn Thành Đạt06/08/200271402021THPT20
1742187881774 Lê Thị Sương24/11/200173104031Học bạ20
1743192106523 Trần Thị Bích Trâm13/08/200271402011THPT20
1744184437131 Nguyễn Văn Linh01/01/200273104031THPT20
1745197475327 Võ Thị Như Hóa20/01/200271402181THPT20
1746192075406 Huỳnh Lê Ngọc Mai09/04/200271402181THPT20
1747184444887 Nguyễn Quang Huy14/04/200271402171THPT20
1748044302001902 Phạm Thị Hoài Thương30/01/200271402171THPT20
1749191922590 Nguyễn Thị Ngọc Thủy08/11/200271402171THPT20
1750231428785 Đinh Thị Thúy An02/01/200271402172THPT20

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS