Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1551044302005622 Thái Thị Hồng Nhung10/12/200271402021THPT20.75
1552044302000737 Thái Thị Phương Thảo27/02/200271402021THPT20.75
1553044202004909 Cao Trần Đức Cường23/06/200271402021THPT20.75
1554044302002377 Phùng Thị Hoài Nhung21/02/200271402021THPT20.75
1555044302002461 Cao Khánh Linh04/03/200271402021THPT20.75
1556044302002705 Đinh Thị Hà Trang25/05/200271402021THPT20.75
1557197396836 Nguyễn Thị Phương Lan20/05/200271402021THPT20.75
1558197437359 Trương Thị Hà Duyên02/09/200271402021THPT20.75
1559197471840 Hồ Thị Bằng Phương25/05/200271402026THPT20.75
1560197474721 Hồ Thị Khoa04/06/200271402021THPT20.75
1561191971619 Trần Thị Uyên14/11/200271402021THPT20.75
1562191921069 Trương Nguyễn Tâm Như11/05/200271402021THPT20.75
1563192218651 Hồ Thị Y A Na03/01/200271402021THPT20.75
1564231370497 Trần Thanh Huệ28/07/200271402021THPT20.75
1565191919634 Lê Hồ Phương Nhi29/04/200271402021THPT20.75
1566192135689 Nguyễn Văn Thắng17/04/200271402021THPT20.75
1567206248065 Đỗ Thị Thảo Quyên07/07/200271402022THPT20.75
1568206054740 Hiên Luận12/01/200271402021THPT20.75
1569212427462 Đinh Thị Phương Thanh22/04/200171402021THPT20.75
1570212518184 Phạm Kim Oanh06/07/200271402021THPT20.75
1571233319352 Y Bảo08/09/200271402021THPT20.75
1572231450160 Phí Thị Minh Thảo30/01/200271402023THPT20.75
1573231083551 Mai Xuân Phong18/05/199871402021THPT20.75
1574241929421 Trần Ngọc Hương Giang27/05/200271402022THPT20.75
1575192220505 Nguyễn Thị Thanh Hòa05/11/200271402041THPT20.75
1576192031155 Hoàng Công Hòa03/07/200271402081THPT20.75
1577241880286 Hoàng Nông Hậu04/05/200171402082THPT20.75
1578233322732 Y Bích Liễu22/10/200271402052THPT20.75
1579192170694 Hồ Thị Nhát09/02/200271402021THPT20.75
1580184384415 Nguyễn Vân Anh01/10/200271402011THPT20.75
1581197389366 Lê Thị Thảo Nhung25/12/200271402012THPT20.75
1582192000340 Phan Thị Thanh Trúc15/09/200271402011THPT20.75
1583192204768 Lê Thị Phương Anh28/09/200271402011THPT20.75
1584192204727 Trần Thị Kim Loan13/11/200271402011THPT20.75
1585192005064 Phạm Thị Thu Hiền08/11/200273104031THPT20.75
1586191919868 Nguyễn Tấn Phát14/10/200271402481THPT20.75
1587231416874 Siu H' Uyên07/08/200271402482THPT20.75
1588197396379 Nguyễn Thị Bích Thảo15/07/200271402181THPT20.75
1589197402605 Đặng Thượng Hải10/10/200071402182THPT20.75
1590184437028 Phan Văn Du21/06/200271402171THPT20.75
1591192203789 Trần Thị Lan Hương30/05/200271402171THPT20.75
1592233314086 Y Tâm09/01/200271402171THPT20.75
1593285820732 Trần Thị Uyển Nhi23/08/200171402172THPT20.75
1594191974699 Trương Thị Hoài Linh17/12/200271402011THPT20.7
1595044302005636 Lê Thị Hường08/11/200271402011THPT20.7
1596206445035 Nguyễn Thị Thuý Kiều22/06/200273104031Học bạ20.7
1597044302005279 Lê Thị Thanh01/04/200271402091THPT20.7
1598184451700 Nguyễn Thị Nhung06/02/200271402021THPT20.7
1599184452718 Nguyễn Thị Thanh Hoa20/07/200271402023THPT20.7
1600197475297 Lê Thị Ngọc Huyền16/05/200271402022THPT20.7

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS