Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1301197500308 Lê Thị Quỳnh Hương17/07/200271402011THPT21.85
1302191971256 Trần Thị Thu Uyên12/07/200271402011THPT21.85
1303191999558 Thái Thị Như Hoài18/04/200271402011THPT21.85
1304264570408 Nguyễn Thị Thảo Huyền20/11/200271402011THPT21.85
1305212955608 Võ Công Anh Tuấn18/04/200273104031Học bạ21.85
1306197389532 Nguyễn Thanh Anh Thư01/11/200271402022THPT21.85
1307191921204 Trần Thị Xuân Mai20/12/200271402191THPT21.85
1308191924012 Nguyễn Lê Nguyên Anh25/08/200271402121THPT21.8
1309197463447 Thái Thị Quỳnh Như12/01/200271402011Học bạ21.8
1310044302004058 Nguyễn Thị Quỳnh Lưu28/06/200271402011THPT21.8
1311191972362 Cao Thị Cẩm Nhung20/10/200271402011THPT21.8
1312192071963 Đặng Thị Mỹ Linh08/01/200271402011THPT21.8
1313187929227 Nguyễn Thị Mừng05/04/200271402011THPT21.75
1314044302000829 Trần Thị Việt12/08/200271402011THPT21.75
1315197462103 Nguyễn Thị Anh Thư04/07/200271402011THPT21.75
1316192210276 Hồ Thị Ngọ15/04/200271402011THPT21.75
1317233313259 Y - Trúc28/06/200271402011THPT21.75
1318192203393 Hồ Thị Bích14/01/200271402011Học bạ21.75
1319063545779 Sùng Seo Minh21/05/200271402081THPT21.75
1320212428812 Đinh Thị Nhung07/07/200271402081THPT21.75
1321038302017051 Mạc Thị Oanh02/09/200271402022THPT21.75
1322188003423 Trần Thị Huyền My27/06/200271402023THPT21.75
1323184476032 Lương Thị Mai Linh17/03/200271402023THPT21.75
1324184384355 Nguyễn Thị Mỹ Linh24/09/200171402021THPT21.75
1325184470550 Nguyễn Thị Hà Loan06/10/200271402021THPT21.75
1326184443679 Nguyễn Thúy Linh16/01/200271402021THPT21.75
1327184468686 Nguyễn Thị Nhung26/04/200271402021THPT21.75
1328184454002 Hồ Thanh Thúy02/01/200271402021THPT21.75
1329044302005292 Đinh Thị Mai Liên26/08/200271402021THPT21.75
1330044302005424 Nguyễn Thị Kiều Phương15/10/200271402021THPT21.75
1331044302004909 Nguyễn Thị Hồng Thắm27/06/200271402021THPT21.75
1332197395574 Trần Thị Thanh Huyền27/04/200171402021THPT21.75
1333197426682 Hồ Thị Minh Ngọc25/11/200271402021THPT21.75
1334192038627 Nguyễn Thị Cẩm Ly20/10/200271402021THPT21.75
1335192201346 Trần Thị Minh Diệu30/04/200271402021THPT21.75
1336192108402 Ngô Thị Thu Uyên31/10/200271402021THPT21.75
1337192134748 Trương Thị Thùy Trang05/02/200271402022THPT21.75
1338212898788 Đinh Thị Ngọc Minh18/06/200271402023THPT21.75
1339233312794 Hoàng Thị Vương17/03/200271402021THPT21.75
1340233322272 Y Thăm01/09/200271402021THPT21.75
1341231323133 Huỳnh Thị Thu Thảo14/10/200271402021THPT21.75
1342192075295 Hồ Thị Kiều Trang29/09/200271402191THPT21.75
1343206054239 A Râl Phương Nam01/03/200271402181THPT21.75
1344221464496 Kiều Thị Thanh Nhàn01/03/200273104032THPT21.75
1345206039899 Y Hân21/01/200271402191THPT21.7
1346197437365 Lê Thị Diệu Loan31/08/200271402122THPT21.7
1347192071913 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm24/03/200271402011Học bạ21.7
1348191787642 Nguyễn Thị Mỹ Hương03/11/199373104031Học bạ21.7
1349192107239 Lê Thị Thủy Tiên07/02/200271402011THPT21.7
1350045302000057 Trần Thị Thùy Dương15/04/200271402011THPT21.65

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS