Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1001197404320 Nguyễn Thị Kiều Trinh05/05/200171402171THPT23
1002197481836 Lê Văn Huynh27/11/200271402171THPT23
1003212885244 Nguyễn Thị Lệ Giang29/03/200271402171THPT23
1004038302011083 Nguyễn Thị Huyền Trang07/03/200271402192THPT23
1005184442772 Nguyễn Mai Huế12/08/200271402191THPT23
1006301714314 Huỳnh Tấn Kiệt13/09/199971402192THPT23
1007192106500 Lê Thị Ly Ly13/12/200271402011THPT22.98
1008184401249 Phan Thị Hoài Anh20/06/200271402011THPT22.95
1009044302004792 Nguyễn Thị Thu10/07/200271402011THPT22.95
1010191971957 Lê Thị Hồng14/01/200271402011THPT22.95
1011192000327 Nguyễn Thị Thảo Hiền11/09/200271402011Học bạ22.95
1012197439925 Nguyễn Thị Bình28/08/200271402121THPT22.95
1013225943760 Huỳnh Diễm Quỳnh18/07/200271402096THPT22.95
1014231440284 Lê Huỳnh Thúy Ngân17/09/200271402021THPT22.95
1015192110261 Trần Thị Khánh Linh19/04/200271402021THPT22.9
1016192105545 Nguyễn Thị Yến Nhi07/06/200271402021THPT22.9
1017191919272 Nguyễn Thị Hồng Nhung18/12/200271402091THPT22.9
1018231350375 Võ Việt Hiếu20/10/200271402122THPT22.9
1019197500360 Đoàn Thị Ngọc Diễm17/11/200273104031Học bạ22.9
1020044302002681 Đặng Thị Vân Anh28/11/200271402011THPT22.9
1021197464306 Trần Thị Phượng10/09/200271402011THPT22.9
1022191930153 Hồ Thị Ánh Tuyết16/05/200271402011THPT22.9
1023192106900 Đoàn Thị Cẩm28/02/200271402011THPT22.9
1024192108447 Văn Thị Hồng Nhung24/04/200271402011THPT22.9
1025044302000460 Hà Mỹ Hạnh19/01/200271402011THPT22.85
1026044302005980 Đặng Thị Thân Thương27/08/200271402011THPT22.85
1027192108430 Nguyễn Thị Diệu Ly01/12/200271402011Học bạ22.85
1028206414679 Bùi Thị Phương Uyên12/07/200273104031Học bạ22.85
1029191919051 Lý Ngọc Bảo Trân23/02/200271402011Học bạ22.85
1030192135092 Trần Thị Ngọc Ánh25/03/200273104031Học bạ22.85
1031191921257 Nguyễn Việt Sơn01/01/200271402092THPT22.85
1032312481873 Hoàng Minh Đức16/04/200271402096THPT22.8
1033197500416 Dương Thị Hoài Thương12/10/200271402011Học bạ22.8
1034184470671 Nguyễn Ngọc Trang29/08/200271402021THPT22.8
1035044302004821 Phạm Thị Mỹ Hạnh19/04/200271402021THPT22.8
1036197409931 Nguyễn Thị Thu Hiền10/07/200273104033Học bạ22.8
1037184468179 Phan Thị Hồng Nhung27/01/200271402011THPT22.8
1038191971948 Lê Thị Huế26/06/200271402011THPT22.8
1039192033488 Trần Ngọc Thủy Ngân12/08/200271402011THPT22.8
1040192034981 Trương Thị Bích Ly21/02/200271402011THPT22.8
1041191930094 NguyễN NhậT ThảO Như03/10/200271402011THPT22.8
1042192073205 Nguyễn Thị Thanh Nhung03/01/200271402011THPT22.8
1043192074492 Hoàng Thị Phương Thanh12/02/200271402011THPT22.8
1044197437935 Nguyễn Thị Mỹ Tân10/01/200271402011THPT22.75
1045192035701 Thái Thị Như Ý05/03/200271402011THPT22.75
1046192218399 Hồ Thị Kim Phượng03/03/200271402011THPT22.75
1047191923359 Ngô Lê Thảo Vy31/10/200271402011THPT22.75
1048191933021 Ngô Thị Diễm Quỳnh23/12/200171402011THPT22.75
1049192136524 Đỗ Thị Kim Thu23/03/200271402011THPT22.75
1050192133937 Trần Thị Tùy Duyên11/12/200271402011THPT22.75

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS