Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1201206452941 Hồ Thị Ngọ15/10/200271402021THPT22.25
1202233322957 Vũ Thị Xuyên10/02/200271402021THPT22.25
1203233319983 Y Nàng Lem23/09/200271402021THPT22.25
1204231404771 Rơ Mah H' Rít01/01/200071402021THPT22.25
1205241908078 Lê Thị Tuyết Trinh06/02/200271402023THPT22.25
1206192001186 Trần Thị Anh Trúc09/09/200271402173THPT22.25
1207192110792 Nguyễn Thị Hồng Diệp27/12/200271402171THPT22.25
1208187892194 Đặng Thị Thanh Châu22/09/200271402191THPT22.25
1209206212329 Hồ Thị Thu Uyên09/02/200271402191THPT22.25
1210233319842 Hoàng Thị Thu12/04/200271402191THPT22.25
1211187882972 Đinh Thị Thủy Nhung04/03/200273104032THPT22.25
1212241940232 Y Trường Bing20/10/199971402182THPT22.25
1213187804353 Chu Thị Diệu Huyền21/04/200271402021THPT22.2
1214233351722 Thái Thị03/07/200171402126THPT22.2
1215191973035 Phạm Lê Anh Thư07/11/200271402011THPT22.2
1216191919698 Ngô Thị Anh Thư21/02/200271402092THPT22.2
1217251228548 Dương Hoàng Bảo Trâm15/01/200271402091THPT22.2
1218184452005 Nguyễn Thị Thanh Lam02/12/200271402011THPT22.2
1219192071735 Phan Thị05/08/200271402011Học bạ22.2
1220197456281 Nguyễn Thị Ngân27/11/200171402011Học bạ22.2
1221192104913 Nguyễn Thị Loan18/12/200171402011Học bạ22.2
1222184459788 Nguyễn Thị Diệp Quỳnh26/10/200273104031Học bạ22.15
1223212429014 Đinh Thị Nữ10/12/200271402011Học bạ22.15
1224044302003255 Dương Thị Huyền02/03/200271402011THPT22.15
1225192107052 Võ Như Quỳnh22/10/200271402011THPT22.15
1226191920657 Trần Phúc Lương01/07/200271402091THPT22.15
1227187922694 Nguyễn Minh Thúy10/01/200271402092THPT22.15
1228261592177 Trần Cao Kiều Trinh16/04/200271402092THPT22.15
1229197397093 Nguyễn Thị Phương28/05/20017140202TA2THPT22.15
1230187888407 Nguyễn Thị Thảo Vân19/05/200271402022THPT22.15
1231187929212 Trần Thị Hồng Phúc30/09/200271402022THPT22.15
1232044302000282 Dương Thị Vân09/04/200271402023THPT22.15
1233044202005605 Phạm Thanh Dũng01/04/200271402092THPT22.1
1234206126008 Đỗ Thị Phương Thão18/05/200271402091THPT22.1
1235188008479 Trần Thị Phượng03/04/200271402011THPT22.1
1236212463397 Nguyễn Hữu Đạt29/04/200173104031Học bạ22.1
1237191922115 Lê Thị Thùy Linh10/01/200271402011Học bạ22.05
12381974 Nguyễn Thị Hiếu27/06/200273104031Học bạ22.05
1239197386777 Phan Văn Anh Quân31/03/200271402092THPT22.05
1240241938319 Trần Xuân Bắc28/10/200271402092THPT22.05
1241191922288 Trần Thị Thuỷ Tiên29/11/200271402011Học bạ22.05
1242184459781 Nguyễn Thị Vân15/04/20027140202TA3THPT22.05
1243188008349 Trần Thúy An20/11/200271402021THPT22.05
1244201840282 Hoàng Xuân Phúc02/05/200271402021THPT22
1245184459714 Phạm Thị Na10/08/200271402022THPT22
1246184444589 Hồ Thị Mỹ Lệ24/04/200271402021THPT22
1247184417007 Lê Thị Cẩm28/03/200271402021THPT22
1248184414834 Quách Thị Phương Thảo28/08/200271402021THPT22
1249184461271 Lê Thị Duân20/02/200271402021THPT22
1250184452647 Nguyễn Thị Trà Giang01/09/200271402021THPT22

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS